Underhållsplan på ett lätt sätt.

Vi erbjuder digitala underhållsplaner i Planima. Följ underhållsplanen och samarbeta enkelt med er förvaltare direkt i webbläsaren!  
Ni kan även få planen i Excel.
En underhållsplan beskriver vilket underhåll en fastighet behöver på lång sikt. Normalt hanterar planen 10 till 50 år fram i tiden. Kort sagt visar underhållsplanen 
• vad som behöver göras 
• när det behöver göras 
• vad underhållet kommer att kosta
Planen ger en överblick över den långsiktiga förvaltningen av fastigheten. Underhållsplanen anger bland annat tidpunkt och kostnad för framtida fönsterbyte, fasadrenovering och stambyte.
Search