Om Rubin

Vår idé är enkel, en kontaktyta inom teknisk förvaltning.

Rubin grundades 1992 i Stockholm
Idag sysselsätter vi ett 10-tal personer såsom förvaltare, fastighetsskötare, specialister samt hantverkare inom teknisk fastighetsförvaltning.

Rubin Facilitetsservice har ansvarsförsäkring motsvarande 10 miljoner/skadetillfälle och 20 miljoner/år.
Search